Archive for the 'wayang' Category

Jenenge Wae Wayang….

Nembe wae maca status fesbuke kanca-kanca, aneh-aneh tulisane. Ana sing mung njejer titik-titik, mbuh apa maksude, ana maneh sing lagi nglaras rasa, ngudang anake, lsp. Sing dadi kawigatenku ya salah siji kanca sing nulis jenenge anake mau. Racake, jeneng iku minangka donga, mula kudu ngati-ati tenan anggone milih jeneng kanggo anak. Akeh sing njenengi nganggo […]

Skip to toolbar